Hovedakslen 10  -  4760 Vordingborg  -  Telefon: 5537 7511  -  Fax: 5537 7526  -  Email: danspaer@danspaer.dk
Hjemmesiden er designet af Servicelinket.dk
Om DanSpær
Priser og korrekte konstruktioner
Spær tilbydes og leveres igennem anerkendte trælast- og tømmerhandlere. Derfor bedes du kontakte din lokale trælast- el. tømmerhandler, derfra kan du få tilbud på spær.
Du er dog altid velkommen til at kontakte os direkte, hvis du ønsker råd og vejledning omkring tagkonstruktionen i dit byggeri.

Vores ingeniører vil kunne vejlede dig om konstruktion og opstilling, give gode råd og udarbejde konstruktionsforslag, hvis du ønsker det. Projekteringen af byggeriet er afgørende for det færdige resultat. Derfor indgår DanSpær gerne i denne fase, sammen med din arkitekt, ingeniør, entreprenør m.fl.

DanSpær modtager gerne tegningsfiler (.dwg) udarbejdet i AutoCad via e-mail.


Præfabrikeret kvalitet

Vores spærfag ligger på et meget højt kvalitetsniveau og lever op til de tekniske krav, der stilles til konstruktioner i moderne byggeri. DanSpær er certificeret i henhold til DS/EN 14250. Vores fabrik og egenproduktionskontrol er førstegangsprøvet og løbende overvåget af DS Certificering / DNV●GL (www.dnvgl.dk).
DanSpærs præfabrikerede spærfag er fremstillet af høvlet træ og samlet med tandplader. Hver eneste samling i spærfaget er special-dimensioneret og samlet med tandplader, som presses i på begge sider af træet. Tandplader er fremstillet af forzinket stål og er derfor modstandsdygtige overfor korrosion. Alt træ som DanSpær anvender indkøbes maskinsorteret.


Statiske beregninger
Spær kan dimensioneres til såvel let tagdækning (0,25 kN/m²) som til tung tagdækning (0,55 kN/m²) eller efter behov. Alle spær beregnes individuelt i vores beregningsprogrammer, RoofCon og TrussCon, som udvikles i Sverige af Construction Software Center Europe AB (www.csce.se).
Inden den enkelte spær-produktion startes op, foretager DanSpærs tekniske afdeling en nøjagtig beregning og dimensionering af konstruktionerne, så alle normer og foreskrifter overholdes. Disse beregninger sker via firmaets avancerede edb-anlæg, som også medvirker til en rationel ordrestyring, produktionsplanlægning og
administration.

Ejerforhold
DanSpær er ejet af Direktør Bent Moesby, PreTræ A/S (www.pre.dk)
og Direktør Robert Pedersen, Roust Træ A/S  (www.roust.dk).
Transportdeling
Når spærene bliver over ca. 3,5 m, leveres de normalt i 2 dele, således at håndværkeren skal samle spærerne på byggepladsen med de normalt medfølgende søm og sømplader.

(Her vist som løs top)
DanSpær A/S
- en leverandør du kan bygge på ...
3D-visualisering
Større projekter optegner vi i 3D.

Projekt-filen kan vi fremsende på mail sammen med en vejledning til gratis download af programmet RoofConViewer fra  www.csce.se.

Når programmet er installeret på din PC kan du tage mål på spær-planen, se projektet i 3D og udskrive spærtegninger, spærplan og 3D-tegninger.
Levering direkte til byggeplads
Vores vogne leverer spærfagene direkte til byggepladsen.
Vognene er udstyret med kran, så, såfremt forholdene tillader det, kan spærfagene lægges op på bygningen, en service, der udføres efter nærmere aftale.
Ønskes spærene rejst ved hjælp af vores kran kan vi også påtage os dette, dog kun efter forudgående aftale.