Hovedakslen 10  -  4760 Vordingborg  -  Telefon: 5537 7511  -  Fax: 5537 7526  -  Email: danspaer@danspaer.dk
Hjemmesiden er designet af Servicelinket.dk
Hanebåndsspær
Hanebåndsspær benyttes til huse, hvor tagetagen ønskes udnyttet. De laves typisk med en taghældning på 40 - 50°. Afhængig af størrelsen på spærrene kan de dimensioneres med eller uden hanebånd og skunkstolper efter ønske.

Som tommelfingerregel kan hanebåndspær til beboelse leveres fritbærende på op til ca. 5,5 m. Ved spændvidder over 5,5 m, skal der etableres mellemunderstøtning i form af skillevægge el. bærende bjælker.
- T0 (uden tænger) (forrest)
- T1 (Kongepostspær)
- T1 extra
- T2
(w-gitterspær)
- T4
- T6
(med løs top) (bagerst)
Spærtyper
Gitterspær
Gitterspær benyttes til huse, hvor tagetagen ikke ønskes/må udnyttes.

De laves typisk med en taghældning fra 10 - 50°. Gitterspær kan laves fritbærende op til ca. 20 m., afhængig af belastning og udformning m.m.

Normalt regnes der med, at spærfoden maksimalt må belastes med en nyttelast på 50 kg/m² på en 1,2 m bred gangbro.
- T0 (uden tænger) (forrest)
- T1 (Kongepostspær)
- T1 extra
- T2
(w-gitterspær)
- T4
- T6
(med løs top) (bagerst)ANDRE SPÆR:
Plankespær / Bjælkespær
Plankespær benyttes til huse, hvor man ønsker ”loft til kip”. Dvs. parallel tag- og lofthældning. De laves typisk med en taghældning fra 1,5° og opefter.
Plankespær kan sammensættes af flere spærplanker med tandplader, så der opnås større højde bl.a. hensyn til isoleringskrav.


Halvspær
Halvspær benyttes til huse, hvor man ønsker et tag med ensidigt fald. De laves typisk med en taghældning fra 15 - 45°. Halvspær kan laves fritbærende op til ca. 16m, afhængig af belastning og udformning m.m.Gitterdrager / Gitterbjælkespær
Gitterdragere kan udføres i mange forskellige udformninger afhængigt af anvendelsen. De laves typisk parallelle eller med en hældning på 1:40.
Som tommelfingerregel skal højden være min. 0,5m eller 1/10 af spændvidden.
Kehlparti
Kehlpartier benyttes til tagsammenskæringer. Første spær i vinkelbygningen kan evt. udføres, som et bærespær / dragerspær
for bæring af spær i hovedhuset.


Valmparti
Til afvalmede tage udføres en række valmbukke og stikspær samt 2 grater, som skal opstilles nøje efter
den medfølgende spærplan.


Vindgitterdrager
Gitterdragere kan også  indgå i tagkonstruktionens afstivende system.
Ligeledes er 2 spær med gitterdragere i mellem et godt stabilt udgangspunkt for montering af tagkonstruktionen.


Saksespær
Saksespær benyttes til alle former for bygninger, hvor man ønsker hældning på loftet. De laves typisk med en taghældning på 20 - 45°. Saksespær kan laves fritbærende op til ca. 16 m, afhængig af belastning og udformning m.m
Som tommelfingerregel skal der være min. 10-15° forskel på den udvendige og den indvendige hældning, f.eks. 25° udvendig og 10° eller 15° indvendig på loftet.